FANDOM


Hier werden alle Personen aufgelistet die an dem Spiel Paper Mario beteiligt waren.

Chief Director Game Design Bearbeiten

Director Bearbeiten

Script Writers Bearbeiten

 • Kumiko Takeda
 • Kaori Aoki

Art Director Character Design Bearbeiten

 • Naohiko Aoyama

Graphic Designers Bearbeiten

 • Chie Kawabe
 • Hitomi Nakano
 • Tokuko Hirose
 • Takeshi Ando
 • Shigeyuki Asa
 • Sachio Kurita
 • Kiyoshi Mizuki
 • Jun Takamura
 • Shinko Konishi
 • Michiko Ishida
 • Rumiko Matsumoto
 • Misa Nagai
 • Gou Matsuda
 • Takahiko Shimada
 • Hiroko Watanabe

Chief Programmer Bearbeiten

 • Kenji Nakajima

Main Programmer Bearbeiten

 • Kaoru Kita

Programmers Bearbeiten

 • Mitsuru Matsumoto
 • Junya Kadono
 • Tadao Nakayama
 • Makoto Katayama
 • Motomu Chikaraishi
 • Masato Furukawa
 • Kazuhiro Tamura
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto

Music Composer Bearbeiten

 • Yuka Tujiyoko

Sound Effects Sound Programmer Bearbeiten

 • Kenichi Nishimaki

Sound Support Bearbeiten

 • Taishi Senda

Mario & Yoshi Original Music Composer Bearbeiten

Illstration Support Bearbeiten

 • Yoichi Kotabe

English Screen Text Writer Bearbeiten

 • Nate Bihldorff

NOA Localization Manager Bearbeiten

 • Leslie Swan

NOA Localisation Support Bearbeiten

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers
 • Tim O'Leary
 • Shari Brown
 • Andy Hartpence
 • John Gower

NOA Product Testing Department Bearbeiten

 • Michael Kelbauch
 • Jim Holdeman
 • Kiyohiko Ando
 • NOA Testing Team

Translation Manager Bearbeiten

 • Hiro Yamada

Techinical Support Bearbeiten

 • Hiroyasu Sasano
 • Shingo Okamoto
 • Toshio Sengoku
 • Tatsuya Matsumoto
 • Genju Kubota

Special Thanks to Bearbeiten

 • Makoto Kano
 • Atsuhi Tejuma
 • Keizo Kato
 • Hironobu Kakui
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Takahashi
 • Kozo Ikuno
 • Yusuke Kitanishi
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Kenji Yamada
 • Yumi Nagai
 • Makiki Asada
 • Takanori Hino
 • Ryuichiro Koguchi
 • Jun Ikeda
 • Takamasa Takeshige
 • Aya Kitanishi
 • Super Mario Club (debugging team)
 • Minoru Arakawa
 • Mike Fukuda
 • Jeff Miller

Project Manager Bearbeiten

 • Toshiyuki Nakamura

Progress Managers Bearbeiten

 • Kimiyoshi Fukui
 • Ryouichi Kitanishi

Supervisor Bearbeiten

Producers Bearbeiten

Excutive Producer Bearbeiten