FANDOM


Hier werden alle Personen aufgelistet die an dem Spiel Paper Mario beteiligt waren.

Chief Director Game Design Bearbeiten

 • Ryota Kawade

Director Bearbeiten

 • Toshitaka Muramatsu
 • Takahiro Ohgi
 • Hironobu Suzuki

Script Writers Bearbeiten

 • Kumiko Takeda
 • Kaori Aoki

Art Director Character Design Bearbeiten

 • Naohiko Aoyama

Graphic Designers Bearbeiten

 • Chie Kawabe
 • Hitomi Nakano
 • Tokuko Hirose
 • Takeshi Ando
 • Shigeyuki Asa
 • Sachio Kurita
 • Kiyoshi Mizuki
 • Jun Takamura
 • Shinko Konishi
 • Michiko Ishida
 • Rumiko Matsumoto
 • Misa Nagai
 • Gou Matsuda
 • Takahiko Shimada
 • Hiroko Watanabe

Chief Programmer Bearbeiten

 • Kenji Nakajima

Main Programmer Bearbeiten

 • Kaoru Kita

Programmers Bearbeiten

 • Mitsuru Matsumoto
 • Junya Kadono
 • Tadao Nakayama
 • Makoto Katayama
 • Motomu Chikaraishi
 • Masato Furukawa
 • Kazuhiro Tamura
 • Osamu Yamauchi
 • Kenji Matsumoto

Music Composer Bearbeiten

 • Yuka Tujiyoko

Sound Effects Sound Programmer Bearbeiten

 • Kenichi Nishimaki

Sound Support Bearbeiten

 • Taishi Senda

Mario & Yoshi Original Music Composer Bearbeiten

Illstration Support Bearbeiten

 • Yoichi Kotabe

English Screen Text Writer Bearbeiten

 • Nate Bihldorff

NOA Localization Manager Bearbeiten

 • Leslie Swan

NOA Localisation Support Bearbeiten

 • Bill Trinen
 • Michelle Powers
 • Tim O'Leary
 • Shari Brown
 • Andy Hartpence
 • John Gower

NOA Product Testing Department Bearbeiten

 • Michael Kelbauch
 • Jim Holdeman
 • Kiyohiko Ando
 • NOA Testing Team

Translation Manager Bearbeiten

 • Hiro Yamada

Techinical Support Bearbeiten

 • Hiroyasu Sasano
 • Shingo Okamoto
 • Toshio Sengoku
 • Tatsuya Matsumoto
 • Genju Kubota

Special Thanks to Bearbeiten

 • Makoto Kano
 • Atsuhi Tejuma
 • Keizo Kato
 • Hironobu Kakui
 • Shinya Takahashi
 • Tsuyoshi Takahashi
 • Kozo Ikuno
 • Yusuke Kitanishi
 • Yuki Tsuji
 • Masanobu Matsunaga
 • Kenji Yamada
 • Yumi Nagai
 • Makiki Asada
 • Takanori Hino
 • Ryuichiro Koguchi
 • Jun Ikeda
 • Takamasa Takeshige
 • Aya Kitanishi
 • Super Mario Club (debugging team)
 • Minoru Arakawa
 • Mike Fukuda
 • Jeff Miller

Project Manager Bearbeiten

 • Toshiyuki Nakamura

Progress Managers Bearbeiten

 • Kimiyoshi Fukui
 • Ryouichi Kitanishi

Supervisor Bearbeiten

Producers Bearbeiten

Excutive Producer Bearbeiten

 • Hiroshi Yamauchi

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki