FANDOM


Hier werden alle Personen aufgelistet die an dem Spiel Mario Party beteiligt waren.

Game DirectorBearbeiten

 • Kenji Kiguchi

Mini-Game DesignerBearbeiten

 • Masanori Shiku

PlannersBearbeiten

 • Tsutomu Komiyama
 • Fumihisa Sato
 • Takeo Monma

Planning AdvisorBearbeiten

 • Shinichi Nakata

Chief ProgrammersBearbeiten

 • Hideki Sahashi
 • Takahiro Haga
 • Kazuhiro Matsushita

ProgrammersBearbeiten

 • Kazuyuki Kimura
 • Syunsuke Tanaka
 • Takuya Hiraizumi
 • Masahide Tomita
 • Noriyuki Tanabe
 • Satoshi Ezaki
 • Isao Kobayashi
 • Atsuko Koike
 • Shinji Shibasaki

Design DirectorBearbeiten

 • Koji Matsuura

Planning DesignersBearbeiten

 • Yukinori Goto
 • Mayu Inaida
 • Hiroshi Kaieda

DesignersBearbeiten

 • Kayo Fujimoto
 • Masahide Inaba
 • Miho Nitta
 • Kikuko Nagasawa
 • Rie Ueshima
 • Akinobu Sekiguchi
 • Hirofumi Ohtake
 • Hiroshi Hayashi
 • Misa Nagai
 • Akemi Ihara
 • Yasuaki Takahashi
 • Satoshi Fukuda
 • Yoshinobu Kakizaki
 • Shiho Syuda
 • Toshinori Fujii
 • Takeshi Murata

Original CharacterBearbeiten

 • Shigeru Miyamoto
 • Hiroi Kiyotake

Original 3D ModelBearbeiten

 • Nintendo EAD

Sound DirectorBearbeiten

 • Akihiro Sato

Music ComposerBearbeiten

 • Yasunori Mitsuda

Music ProgrammerBearbeiten

 • Hironao Yamamoto

Sound Effect DesignersBearbeiten

 • Osamu Narita
 • Hiroyuki Tsuboguchi

Sound System ProgrammersBearbeiten

 • Takayuki Iwabuchi
 • Hideki Oka

Sampling VoiceBearbeiten

 • Charles Martinee
 • Asako Kozuki
 • Eriko Ibe

Technical SupportBearbeiten

 • Hiroyasu Sasano
 • Shinobu Kumaoka
 • Fumihiko Itagaki
 • Miyuki Kawashima

Graphic SupportBearbeiten

 • Yoichi Kotabe
 • Shigefumi Hino

Sound SupportBearbeiten

 • Koji Kondo
 • Taro Bando
 • Yoji Inagaki

Progress ManagementBearbeiten

 • Toshinori Oyama

Package IllustratorBearbeiten

 • Wataru Yamaguchi

Manual EditorBearbeiten

 • Haruki Mitani

Special Thanks ToBearbeiten

 • Yasuhiro Sakai
 • Hiroshi Sato
 • Makoto Kano
 • Masanori Sato
 • Mitsuhiro Kadowaki
 • Takashi Sawaguchi
 • Masako Ishikawa
 • Osamu Tsujikawa
 • Katsumi Kawamura
 • All Nintendo
 • All Hudson
 • Super Mario Club Staff
 • HVQ Picture Coding System

Product ManagerBearbeiten

 • Atsushi Ikeda

CoordinatorBearbeiten

 • Masaki Tawara

SupervisorBearbeiten

 • Shigeru Miyamoto
 • Kenji Miki
 • Hidetoshi Endo

ProducersBearbeiten

 • Shinji Hatano
 • Shinichi Nakamoto

Executive ProducersBearbeiten

 • Hiroshi Yamauchi
 • Hiroshi Kudo

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki